Wave Shape
Wave Shape

Yr Aifft 2023 Egypt

Waves Shape

11/10/23

Mwynhaodd 7 aelod o’r clwb wyliau bythgofiadwy i Marsa Alam ym mis Hydref 2023. Arhosodd y grŵp yn Three Corners Fayrouz a mwynhau6 diwrnod llawn o ddeifio gyda Emperor Divers. Fe wnaeth pawb fwynhau’r wythnos yn fawr iawn – dyma oedd ymweliad cyntaf bron i hanner y grŵp i’r môr coch a chafodd neb ei siomi. Pob math o greaduriaid i’w weld a’r golygfeydd o dan y tonnau yn syfrdanol.

7 club members enjoyed an unforgettable dive holiday to Marsa Alam in October 2023. The group stayed at Three Corners Fayrouz and enjoyed 6 full days of diving with Emperor Divers. Everyone really enjoyed the week – it was a first visit to the red sea for almost half the group. The colourful coral and reef fish, turtles, cave swim throughs, whitetip reef sharks, giant moray eels, Indian mackerel, trevally and tuna to name just a few made for a really great week of diving.

Visit BSAC.com