Wave Shape
Wave Shape

Ynys Manaw – Isle of Man

Waves Shape

O’r diwedd, cwblhaodd y clwb y trip Ynys Manaw hir ddisgwyliedig ym mis Gorffennaf 2022. Ar ôl gorfod aildrefnu o 2020 oherwydd y pandemig cawsom fwynhau 3 diwrnod o ddeifio gyda Discover Diving wedi’i leoli yn Port St Mary. Er bod amodau gwynt yn golygu ein bod yn gyfyngedig o ran dewis o safleoedd roedd yn brofiad gwych gyda vis ardderchog a llawer o fywyd gwyllt morol i fwynhau.

The club finally completed the long awaited Isle of Man dive trip in July 2022. Having had to reschedule from 2020 due to the pandemic we enjoyed 3 days of diving with Discover Diving based in Port St Mary. Although wind conditions meant we were limited in choice of dive sites it was a great trip with excellent vis and lots of marine life to enjoy.

Visit BSAC.com