Wave Shape
Wave Shape

Noson rhoi cynnig arni / Try dive evening

Waves Shape
When 30th November
Event Noson rhoi cynnig arni / Try dive evening
Time 19:00 - 20:30
Location Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli

 

Llawn ar hyn o bryd, byddwn yn ymdrechu i drefnu ail noson rhoi cynnig os oes diddordeb. Llenwch y ffurflen mynegi diddordeb trwy’r botwm Book a Try Dive os gwelwch yn dda.

Fully booked at present, we will be looking at arranging a second try dive session if there’s interest. Please register your interest using the Book a Try Dive button.

Visit BSAC.com