Wave Shape
Wave Shape

Noson pwll / Pool night

Waves Shape
When 22nd March
Event Noson pwll / Pool night
Time 19:30 - 20:30
Location Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli

 

Nosweithiau pwll bob nos Fercher rhwng Chwefror 8fed a Mawrth 29ain 2023. Agored i aelodau’r clwb ar gyfer hyfforddiant ac ymarfer.

Pool nights every Wednesday between February 8th and March 29th 2023. Open to club members for training and practice.

Visit BSAC.com